SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia indywidualne i dla grup z zakresu:

  • przeprowadzania badania sEMG zgodnie z EBM oraz odpowiednimi wytycznymi w celu uzyskania jak największej dokładności i powtarzalności pomiarów,
  • interpretacji wyników sEMG - w spoczynku, w ruchu, analiza chodu, analiza efektywności rehabilitacji,
  • wykorzystania sEMG jako formy biofeedbacku,
  • przeprowadzania pomiarów rozkładu ciśnień,
  • analizy i interpretacji wyników uzyskanych w pomiarach rozkładów ciśnień,
  • przeprowadzania pomiarów momentów sił w warunkach izometrii, izotonii i izokinetyki,
  • interpretacji danych uzyskanych w pomiarach izokinetycznych,
  • wykorzystania izokinetyki w rehabilitacji (tworzenie protokołów ćwiczeń oraz kontrolnych).

Zapraszamy do kontaktu!