Czym się zajmujemy?

Firma fizjoASoft jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce firm:

  • Delsys Inc. (U.S.A.) - producenta zaawansowanych technologicznie systemów do eletromiografii powierzchniowej (sEMG), dekompozycji sygnału EMG (dEMG) oraz biosensorów do analizy ruchu oraz badań
    w dziedzinie biomechaniki i fizjologii;
  • Tekscan Inc. (U.S.A.) - producenta wysokiej jakości systemów pomiarów rozkładów ciśnień dla medycyny - poczynając od mat i ścieżek do badania chodu, poprzez systemy wkładkowe, do elastycznych mat pomiarowych
    na łóżka i wózki oraz systemy analizy ciśnień wewnątrz leja protezy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Aktualności

Wspieramy Konferencję Studencką XI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ - zapraszamy do udziału!!!

http://wiosna.wum.edu.pl